©

האתר על תכניו הינו רכושו של אמן איפור חגי אבדר והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל.

תכניו מיועדים לשימוש עצמי בלבד. למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע.

כל הזכויות שמורות לחגי אבדר

 

HAGAI  AVDAR  2015 ©

CREATED  BY JERMAYASITE@GMAIL.COM